Om Mig

Lolan Marianne Ottesen

Jeg er et familie- og foreningsmenneske med et hjerte, der banker for fællesskaber.

Det er troen på fællesskaber, som gør, at jeg fortsat stiller op for Socialdemokraterne i Ballerup.

Vores kommune er et fantastisk godt sted at bo. Vores forskellige bydele har hver deres profil, aktiviteter og ting, der kendetegner netop den enkelte bydel.

Jeg vil være med til at sikre, at vores bydele er tidssvarende og derfor i udvikling, så vi sikrer, at de både er gode og trygge at bo i. Ballerup kommune har naturligvis stadig udfordringer, som vi sammen skal finde løsninger på. Det vil jeg meget gerne være med til sker i tæt dialog med borgerne.

Jeg tror fuldt og fast på, at vi socialdemokrater er de bedste til at stå i spidsen for og løfte vores kommune yderligere, så det bliver et endnu bedre sted at bo for os alle.

Jeg vil forsat kæmpe for retfærdighed, mangfoldighed, trivsel og tryghed i vores kommune. Jeg ønsker at bidrage med min viden og indsats i Kommunalbestyrelsen og samtidig være borgernes talerør.

Jeg er vokset op i Skovlunde og har boet hele mit liv i Ballerup kommune.

Jeg er stolt af at besidde posten som viceborgmester og være formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup kommune.

Politisk CV

Nuværende periode, 2018-2022

 • Viceborgmester
 • Formand for Social- og Sundhedsudvalget
 • Medlem af Handicaprådet
 • Medlem af Psykiatrirådet
 • Medlem af Bruger- og Pårørenderådet
 • Medlem af bestyrelsen Maglemosen

Valgresultater

 • 2017: 616 Personlige stemmer
 • 2013: 583 Personlige stemmer
 • 2009: 722 Personlige stemmer
 • 2005: 664 Personlige stemmer
 • 2001: 353 Personlige stemmer

Tidligere perioder, 2002-2013

 • Viceborgmester
 • Formand for Social- & Sundhedsudvalget
 • Medlem af økonomiudvalget
 • Medlem af Frivillighedsrådet
 • Medlem af Handicaprådet
 • Medlem af bestyrelsen på Maglemoseskolen
 • Medlem af Bruger- og pårørenderådet for bofællesskaberne
 • KL’s delegeret for Ballerup kommune
 • 2. viceborgmester
 • Formand for Sundheds- & forebyggelsesudvalget
 • Medlem af økonomiudvalget
 • Medlem af frivillighedsrådet
 • Medlem af integrationsrådet
 • Medlem af handicaprådet
 • Medlem af IT-udvalget
 • Medlem af SSP-udvalget (skole, social- og politi)
 • Medlem af bestyrelsen på Maglemoseskolen
 • Medlem af bestyrelsen på Stokholtbuen
 • Formand for Sundheds- & forebyggelsesudvalget
 • Formand for Ligestillingsudvalget
 • Medlem af Skole- og uddannelsesudvalget
 • Formand for Ungdomsskolebestyrelsen
 • Medlem af Integrationsrådet
 • Medlem af bestyrelsen på Grantofteskolen
 • Medlem af skoleforum
 • Medlem af det politiske SSP-udvalg
 • Medlem af Boligselskabet DOMEA
 • Medlem af Teknik- og miljøudvalget
 • Medlem af Skole- og uddannelsesudvalget
 • Formand for Ungdomsskolebestyrelsen
 • Medlem af Integrationsrådet
 • Medlem af Ligestillingsudvalget
 • Medlem af SSP-politisk udvalg