Om Mig

Lolan Marianne Ottesen


Jeg er et familie- og foreningsmenneske med et hjerte, der banker for fællesskaber. Det er troen på fællesskaber, som gør, at jeg fortsat stiller op for Socialdemokraterne i Ballerup. Ballerup kommune er et vidunderligt sted at bo. Vores meget forskellige bydele har hver deres profil og ting der kendetegner netop den enkelte bydel. 

Vi skal sikre at vores bydele er tidssvarende og derfor i udvikling, så vi sikre at de gode og trygge at bo i. Jeg ved godt at Ballerup kommune stadig har udfordringer, som vi sammen skal finde løsninger på. 

Jeg tror fuldt og fast på, at vi socialdemokrater er den bedste ledelse til at løfte os alle yderligere og gøre vores kommune til et endnu bedre sted at bo for os alle. Jeg vil forsat kæmpe for retfærdighed, mangfoldighed, trivsel og tryghed i hele vores kommune. Jeg ønsker at bidrage med min viden og indsats i Kommunalbestyrelsen og samtidig være borgernes talerør. Jeg er viceborgmester og formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup kommune. Jeg er vokset op i Skovlunde og har boet hele mit voksenliv i Ballerup. Jeg er samboende med min kæreste Jan, mor til en voksen søn, har 3 børnebørn og min familie i kommunen.

Politisk CV

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Nuværende periode, 2018-2022

 • Viceborgmester
 • Formand for Social- og Sundhedsudvalget
 • Medlem af Handicaprådet
 • Medlem af Psykiatrirådet
 • Medlem af Bruger- og Pårørenderådet

Valgresultater

 • 2017: 616 Personlige stemmer
 • 2013: 583 Personlige stemmer
 • 2009: 722 Personlige stemmer
 • 2005: 664 Personlige stemmer
 • 2001: 353 Personlige stemmer

Tidligere perioder, 2002-2013

 • Viceborgmester
 • Formand for Social- & Sundhedsudvalget
 • Medlem af økonomiudvalget
 • Medlem af Frivillighedsrådet
 • Medlem af Handicaprådet
 • Medlem af bestyrelsen på Maglemoseskolen
 • Medlem af Bruger- og pårørenderådet for bofællesskaberne
 • KL’s delegeret for Ballerup kommune
 • 2. viceborgmester
 • Formand for Sundheds- & forebyggelsesudvalget
 • Medlem af økonomiudvalget
 • Medlem af frivillighedsrådet
 • Medlem af integrationsrådet
 • Medlem af handicaprådet
 • Medlem af IT-udvalget
 • Medlem af SSP-udvalget (skole, social- og politi)
 • Medlem af bestyrelsen på Maglemoseskolen
 • Medlem af bestyrelsen på Stokholtbuen
 • Formand for Sundheds- & forebyggelsesudvalget
 • Formand for Ligestillingsudvalget
 • Medlem af Skole- og uddannelsesudvalget
 • Formand for Ungdomsskolebestyrelsen
 • Medlem af Integrationsrådet
 • Medlem af bestyrelsen på Grantofteskolen
 • Medlem af skoleforum
 • Medlem af det politiske SSP-udvalg
 • Medlem af Boligselskabet DOMEA
 • Medlem af Teknik- og miljøudvalget
 • Medlem af Skole- og uddannelsesudvalget
 • Formand for Ungdomsskolebestyrelsen
 • Medlem af Integrationsrådet
 • Medlem af Ligestillingsudvalget
 • Medlem af SSP-politisk udvalg