Mærkesager

Mærkesager

Jeg arbejder naturligvis ud fra det socialdemokratiske valgprogram også for den kommende 4 årige periode, samt efter Ballerup kommunes Vision 2029. Derudover har jeg nogle mærkesager, som jeg – udover mange andre ting – vil have særlig fokus på i de kommende år.

Vi er alle sammen pårørende

 • Jeg vil sikre gode vilkår for pårørende til børn, unge, ældre med sygdom, handicap og demens. For mig betyder det, at vi møder pårørende der hvor de er, at vi er opmærksomme på deres behov for netværk og aflastning
 • Det er vigtigt for mig, at vores ældre borgere oplever, at de er værdsatte og at ingen oplever ufrivillig ensomhed
 • Jeg arbejder for, at vores socialpsykiatri er tidssvarende og arbejder med recovery, som betyder at “man kan komme sig” og leve et værdigt liv
 • Jeg ønsker at voksne med særlige behov, sikres værdige bo- og aktivitets tilbud som giver mening for den enkelte
 • For mig er frivillighed og samskabelse en win-win situation, både for de mange frivillige, for dem der får brugbare tilbud og for Ballerup kommune

Alle har brug for oplevelser, samvær og fællesskaber

 • Det er vigtigt for mig, at alle vores børn og unge oplever tryghed og de bedste betingelser for en god og aktiv opvækst, med masser af muligheder
  og fællesskaber
 • Det er vigtigt for mig, at alle vores børn og unge oplever tryghed og de bedste betingelser, for en tryg og aktiv opvækst, med masser af muligheder
  og fællesskaber
 • Jeg har i mange år arbejdet med Boligsocialt arbejde og ved derfor, hvor vigtigt det er for os alle, at vi oplever og føler et tilhørsforhold, samt at vi har mulighed for at vælge at være med – i både store og små netværk
 •  Jeg ønsker, at vi har boliger til alle. Jeg vil være med til, at skabe kendte og nye boformer eksempelvis senior- og familiebofællesskaber
 •  Jeg vil fortsat sikre, at vi har fokus på sundhedsfremmende aktiviteter, samt
  at vi forebygger ulighed i sundhed, med gode oplevelser for alle
 • Jeg brænder foreningslivet og det gode liv, som for mig betyder, at der skal være plads til – og fællesskaber for alle

Værdier for de næste fire år

Jeg ønsker at vi forsat skal inddrage borgerne i vores kommune og give dem reel indflydelse på den politik og de beslutninger vi som politiker tager.

Det betyder, at jeg vil arbejde for inddragelse og medborgerskab, således at alle bidrager til fællesskabet og gør brug af deres mening og indflydelse, når det giver mening for dem.

Jeg har arbejdet på og vil forsat arbejde på, at give mere VI følelse. Fællesskaber, samskabelse og ting vi kan være sammen om er vigtig for at vi tager del i det liv der leves i vores byer og bydele.

Derfor har jeg også været med til at indføre og afvikle ”Dans på Torvet”, ”Musik i Byen” og ”Jazz på Torvet”, hvilket er aktiviteter og oplevelser vi kan være sammen om og hvor frivillige bidrager til fællesskabet.

Ballerup er og skal være en god kommune, at bo, leve, arbejde og drive virksomhed i.