Mærkesager

Mærkesager

Jeg arbejder naturligvis ud fra det socialdemokratiske arbejds- og valgprogram og ud fra Ballerup kommunes Vision 2029.

Derudover har jeg nogle mærkesager, som jeg – udover mange andre ting – vil have særlig fokus på i de kommende fire år.

Alle har brug for oplevelser, samvær og fællesskaber

  • Det er vigtigt for mig, at alle vores børn og unge oplever tryghed og de bedste betingelser for en god og aktiv opvækst med masser af muligheder og fællesskaber
  • Jeg har i mange år arbejdet med boligsocialt arbejde og ved derfor, hvor vigtigt det er for alle, at vi oplever og føler et tilhørsforhold, samt at vi har mulighed for at vælge at være med – i både små og store netværk også der, hvor vi bor
  • Jeg ønsker, at vi har boliger til alle. Jeg vil være med til at skabe både gode kendte og nye boformer eksempelvis senior- og familiebofællesskaber, og så skal der være boliger til socialt udsatte borgere
  • Jeg vil fortsat sikre, at vi har fokus på sundhedsfremmende aktiviteter, samt at vi arbejder for lighed i sundhed med gode oplevelser og rammer for alle
  • Jeg brænder for foreningslivet og det gode liv, som for mig betyder, at der skal være plads til og mulighed for fællesskaber for alle

Vi er alle sammen pårørende

  • Jeg vil sikre gode vilkår for pårørende til børn, unge, ældre med sygdom, handicap og demens. For mig betyder det bl.a., at vi møder pårørende der, hvor de er, og at vi er opmærksomme på deres behov både for netværk og aflastning
  • Det er vigtigt for mig, at vores ældre borgere oplever, at de er værdsatte, og at ingen ældre oplever ufrivillig ensomhed
  • Jeg arbejder for, at vores socialpsykiatri er tidssvarende og arbejder med recovery, som betyder, at “man kan komme sig” og leve et værdigt liv. Vi skal også have et tæt samarbejde med behandlingspsykiatrien og med de frivillige foreninger og organisationer inden for feltet
  • Jeg vil sikre, at voksne med særlige behov har værdige og gode bo- og aktivitetstilbud, som giver mening for den enkelte og dennes pårørende

  • For mig er frivillighed og samskabelse en win-win situation og godt for både de mange frivillige, for dem der får brugbare tilbud - og bestemt også for Ballerup kommune

Værdier for de næste fire år

Jeg ønsker, at vi forsat skal inddrage borgerne i vores kommune. Vi skal sætte rammerne og give dem reel indflydelse på den politik og de beslutninger, som vi politikere tager.

Det betyder, at jeg vil arbejde for inddragelse og et aktivt medborgerskab, således at alle bidrager til fællesskabet og gør brug af deres indflydelse.

Jeg vil forsat arbejde på at give mere VI følelse. Fællesskaber, samskabelse og ting, vi kan være sammen om, er vigtige for, at vi tager del i det liv, der leves i vores bydele og i vores kommune.

Derfor har jeg også været med til at starte aktiviteter i vores kommune. Det handler om Musik & Dans på Kirketorvet, Julemarked i Ballerup, Gang i Ballerup og MC & Veterantræf på Ballerup Rådhus’ parkeringsplads. Det er alle aktiviteter og oplevelser, vi kan være sammen om, og hvor frivillige bidrager til fællesskaber til glæde for os alle. Der er flere spændende initiativer på vej bl.a. i Damgårdsparken.

Ballerup er og skal være en god kommune #en kommune for os alle. Et godt sted både at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.